Mijn werkwijze

Nadat er een eerste contact is geweest met een uitvaartleider of nabestaanden maak ik een afspraak met de nabestaanden voor een eerste gesprek. We spreken af op een geschikt moment bij de nabestaanden thuis of op een ander geschikte plaats die voor iedereen prettig is. Eerst probeer ik vast te stellen waar de voorkeur naar uitgaat, een gesprek en levensverhaal in het Nederlands, Gronings of een mix van beide. Daarna gaan wij rustig gezamenlijk door het leven van de overledene, met een lach en een traan. Ik luister, stel vragen en maak aantekeningen van waaruit ik later het in memoriam ga schrijven. Mijn stijl is een zoveel mogelijk chronologische weergave van het levensverhaal op papier te zetten.

 

Thuis werk ik het in memoriam uit, met de mooie en soms ook minder mooie verhalen, anekdotes en alles wat in het gesprek naar voren is gekomen, tot een zo volledig mogelijk samenhangend en chronologisch verhaal. Indien gewenst maak ik ook graag een verwijzing naar de muziekstukken die er tijdens de plechtigheid zullen worden gedraaid.

 

Zodra het in memoriam klaar is neem ik nogmaals contact met u op om de tekst samen door te nemen. Dit doe ik om eventuele fouten te kunnen corrigeren en vergeten onderwerpen te kunnen toevoegen. Ik lees het in memoriam aan u voor en u kunt wijzigingen aangeven waar gewenst. Alle aanpassingen verwerk ik zodat er een correct levensverhaal is tijdens de uitvaartplechtigheid. Het belangrijkste voor mij is dat de nabestaanden zich kunnen vinden in de tekst, het is en blijft hun verhaal!

 

Op de dag van de uitvaart ben ik ruim op tijd voor de plechtigheid aanwezig. Tijdens de plechtigheid zal ik het in memoriam voorlezen. In het Nederlands of (deels) in het Gronings.

 

Na de uitvaartplechtigheid zullen de nabestaanden mijn woorden op papier ontvangen zodat ze deze op een later moment nog eens terug kunnen lezen.

 

Gesprek bij leven

Veel mensen vinden het fijn om alles geregeld te hebben voor hun uitvaart. Ook een gesprek bij leven behoort bij mij tot de mogelijkheden. Ik kom voor een persoonlijk gesprek bij u thuis of waar u op dat moment verblijft om in alle rust uw levensverhaal op papier te zetten.

 

Daarna zal ik thuis uw levensverhaal uitwerken. U kunt zelf aangeven wat er op uw uitvaart gezegd en verteld mag worden. Ik kom nogmaals langs om uw levensverhaal door te nemen en samen eventuele aanpassingen aanbrengen in het verhaal. Eventuele aanpassingen op een later tijdstip kunnen altijd worden toegevoegd.

 

Tijdens uw uitvaart zal ik uw levensverhaal voordragen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb